Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować, że jako P.H.P. METAL-STOP Kinga Zielińska jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszej firmie, w tym do kontaktowania się z Państwem, i w związku ze świadczeniem usług transportowych, dochodzenia roszczeń, (w tym związanych z gwarancją i rękojmią) oraz wynikających z przepisów prawa, jak również w celach archiwizacyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy; podanie określonych danych osobowych może być obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji Umowy.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.